ARM logo Anglican Renewal Ministries Wales
Adnewyddiad Eglwyswyr Cymru
...encouraging people to live in a closer relationship with God

 

Our vision

Datganiad Adnewyddiad Eglwyswyr Cymru A statement from Anglican Renewal Ministries (Wales)
Cross Llawenhau yn aelodaeth Eglwys Duw Cross Rejoicing in our membership of God's Church
Cross ac yn ein galwad i'r Eglwys yng Nghymru
Cross and our calling within the Church in Wales
Cross ac yn cyndnabod mai drwy weithgareddau'r Ysbryd Glân cawn fwynhau perthynas personol gyda'r Duw Dad a Iesu Grist.
Cross and recognising that through the activity of the Holy Spirit we are brought into a personal relationship with God the Father and the Lord Jesus Christ.
Cross Rydym yn ymrwymo'n hunain mewn aelodaeth ffyddlon i'n heglwys, yn ffyddlon i'w harweiniad a'I fframwaith.
Cross We commit ourselves to be faithful members of our church, loyal to its leadership and structures.
Cross Dymunwn ymuno â llawnder rhoddion grasol Duw i'w Eglwys, i ddangos ffrwyth yr Ysbryd Glân, ac i ymarfer doniau'r Ysbryd a roddwyd inni yn ac yn freiniol er mwyn nerthu'r Eglwys
Cross We desire to enter into the fullness of all God's gracious gifts to his Church, to display the fruit of the Spirit and to exercise the gifts of the Spirit as he sovereignly and freely distributes them for the building up of the Church
Cross ac idyfu fel unigolion ac fel eglwys i efelychu Crist. Cross and to grow as individuals and Church into the likeness of Christ.
Cross Drwy ddyfalbarhad i adnewyddu, gobeithiwn fel unigolion, yn gorfforedig ac yn undebol, cawn ein harwain gan yr Ysbryd i annog yr Eglwys mewn:
Cross Being dedicated to renewal, we hope that individually, corporately and by open gatherings we can be led by the Holy Spirit to encourage the Church in:
 
  • addoliad sy'n ein harwain wyneb yn wyneb â'r bywiol Dduw
  • a worship which expects to encounter the living God
  • deisyfiad i gael ymuno yng ngwir gymundeb â'r Ysbryd Glân, i'n galluogi i roi argraff gyhoeddus o eglwys fywiol, gariadus a gweithgar.
  • a desire to be caught up into the fellowship of the Holy Spirit, the communal expression of a living, loving and serving church.

Page last updated: 28 March 2016 Back to top
Anglican Renewal Ministries Wales - Registered Charity Number 1053180